Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Plan zajęć

Uwaga!!!

Niektóre przeglądarki zachowują stare wersje stron na dysku i nawet po ich aktualizacji wyświetlają poprzednia treść. Jeżeli plan zajęć ulegnie zmianie kilka razy w ciągu dnia, co może mieć miejsce na początku semestru, można wyczyścić pamięć przeglądarki, aby wyświetlał się plan aktualny. Szczegółowa instrukcja do pobrania

TERMINARZ ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Login i hasło znajdują się w UczelniOnline.WSNS

Terminarz zjazdów dla studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2023/2024
Kierunek Rok 1 Rok 2 Rok 3
Kosmetologia Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Techniki dentystyczne Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Psychologia I stopnia Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Psychologia jednolite magisterskie Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Terminarz zjazdów dla studiów niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2023/2024
Kierunek Rok 1 Rok 2
Zarządzanie Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Pielęgniarstwo Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Kosmetologia Terminarz zajęć Terminarz zajęć

Terminarz zjazdów dla studiów niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich w roku akademickim 2023/2024
Kierunek Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5
Socjologia Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Dietetyka Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Ratownictwo medyczne Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Techniki dentystyczne Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Kosmetologia Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Praca socjalna Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Psychologia I stopnia Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Pielęgniarstwo Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Zarządzanie Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Psychologia mgr Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Fizjoterapia Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć Terminarz zajęć
Plany zajęć dla studiów stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 - Login i hasło znajdują się w UczelniOnline.WSNS
Kierunek Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5
Techniki dentystyczne Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Kosmetologia Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Psychologia I stopnia Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Psychologia jednolite mgr Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć

Plany zajęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2023/2024
Kierunek Rok 1 Rok 2
Zarządzanie Plan zajęć Plan zajęć
Pielęgniarstwo Plan zajęć Plan zajęć
Kosmetologia Plan zajęć Plan zajęć

Plany zajęć dla studiów niestacjonarnych i jednolitych magisterskich w roku akademickim 2023/2024
Kierunek Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5
Socjologia Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Dietetyka Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Ratownictwo medyczne Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Techniki dentystyczne Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Kosmetologia Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Praca socjalna Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Psychologia Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Zarządzanie Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Psychologia jednolite mgr Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Fizjoterapia jednolite mgr Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć