Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Uczelnia

Uczelnia

Akademia Nauk Społeczych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych została utworzona 30 stycznia 2001 r. Jest Uczelnią niepubliczną, która została wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 197, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

To co wyróżnia ją od innych uczelni to jej „kameralna” wielkość, co wpływa na „bliskość” do studenta, aby czuł się w niej dobrze ale również, wyniósł ze studiowania jak najwięcej takich wartości, które będzie mógł zastosować i wykorzystać w swoim życiu zawodowym i osobistym. Uczelnia prowadzi kształcenie na Wydziale Nauk Społecznych i Nauk Medycznych na studiach I stopnia (licencjackich), na studiach II stopnia (magisterskich), na studiach jednolitych magisterskich oraz na studiach podyplomowych.

Akademia Nauk Społeczych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin

e-mail:
tel. 81 531 85 56
www.ansim.pl

Dane redakcji:

Mirosław Bernat
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin
e-mail:
www.ansim.pl/bip