Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Promocje

Gwarancja satysfakcji

Masz 3 miesiące na weryfikację Twoich oczekiwań.
Dajemy Ci gwarancję satysfakcji studiowania w WSNS.
Sprawdź nas!
Zapisz się na studia I i II stopnia lub jednolite magisterskie, zacznij studiować i przekonaj się jak jest być studentem i studiować z przyjemnością!
Masz 3 miesiące aby sprawdzić czy dobrze wybrałeś!
Jeżeli po tym czasie uznasz, że to wszystko co my Tobie oferujemy, nie jest zadawalające dla Ciebie, zwrócimy Ci pieniądze wydane na studia!

*) nie dotyczy cudzoziemców

Opłata rekrutacyjna 0 zł

Promocje w opłatach rekrutacyjnych dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie w roku akademickim 2022/2023:

 1. Promocje w opłatach rekrutacyjnych obejmują kandydatów na wszystkie kierunki studiów.
 2. Promocja w opłacie rekrutacyjnej oznacza zmniejszenie jej do wysokości 0 zł.
 3. Warunkiem uzyskania promocji w opłacie rekrutacyjnej jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na studia i złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych do dnia 31 lipca 2022 r.
Promocje dla absolwentów mniej o 10%

Promocje w opłatach czesnego dla wszystkich absolwentów WSNS w roku akademickim 2021/2022:

 1. Promocja w opłatach czesnego obejmuje osoby będące absolwentami studiów, które ukończyły dowolny kierunek studiów na Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
 2. Promocja oznacza zmniejszenie wysokości czesnego o 10 % kwoty za pierwszy semestr nauki na wybranym nowym kierunku studiów.
Promocja za rekomendację WSNS mniej o 10%

Promocje w opłatach czesnego dla studentów wszystkich kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022.

 1. Promocje w opłatach czesnego obejmują osoby będące studentami WSNS, które ukończyły co najmniej I semestr nauki.
 2. Promocja oznacza zmniejszenie wysokości czesnego o 10 % za jeden semestr nauki.
 3. Koniecznym do uzyskania promocji w opłacie czesnego jest spełnienie się poniższych warunków::
 4. 1) zachęcenie do podjęcia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w WSNS jednego kandydata spoza WSNS,
  2) złożenie stosownych oświadczeń przez studenta i kandydata do dziekanatu przed datą zakończenia rekrutacji,
  3) ukończenie I semestru studiów przez kandydata.