Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

dr Anna Skiert

ul. Zamojska 47, 20 – 102 Lublin
Pokój nr 225
e-mail:
dyżur: środa godz. 13.00-15.00

Zakres wsparcia

Rektor Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych powołał Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych do zakresu działań Pełnomocnika należy:

 • Pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących programów rządowych na rzecz studentów /osób z niepełnosprawnościami;
 • Informowanie o instytucjach, stowarzyszeniach pozarządowych działających na rzecz studentów/osób z niepełnosprawnościami;
 • Pomoc opiniodawcza w interwencjach dla instytucji niosących pomoc studentom/osobom z niepełnosprawnościami;
 • Informowanie o programach celowych realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących osób studiujących;
 • Działanie w obronie interesów studentów/osób z niepełnosprawnościami;
 • Pomoc studentom z niepełnosprawnościami w rozwiązywaniu ich bieżących problemów;
 • Pomoc studentom z niepełnosprawnościami w wypełnianiu dokumentów dotyczących toku studiów;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami;
 • Pośredniczenie w kontaktach studentów z niepełnosprawnościami z administracją uczelni dotyczącą toku studiów, warunków technicznych oraz barier komunikacyjnych i architektonicznych;
 • Reprezentowanie spraw studentów z niepełnosprawnościami przed organami uczelni, nauczycielami akademickimi oraz w środowisku;
 • Opiniowanie decyzji dotyczących studentów z niepełnosprawnościami wydawanych przez uczelnię;
 • Pomoc w dostosowaniu formy egzaminów, zaliczeń do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością nie załatwia:

 • Spraw związanych ze stroną finansową w relacji student – uczelnia;
 • Sprawy czesnego (zaległości, zniżki itp.) student załatwia indywidualnie w dziale czesnego;
 • Stypendia student załatwia indywidualnie w dziale stypendialnym;
 • Korzystanie z programów rządowych PFRON, MOPS jest indywidualne i nie wymaga udziału rzecznika;
 • Rzecznik nie pośredniczy w sprawach rentowo–zasiłkowych.

Ankieta ma na celu poprawę obsługi osób z niepełnosprawnościami. Bardzo dziękujemy za udział w badaniu. Pobierz ankietę

ZASADY korzystania ze wsparcia w zakresie indywidualnego dostosowania warunków i realizacji procesu dydaktycznego do rodzaju niepełnosprawności studenta ANSiM Sprawdź