Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Dokumenty Erasmus

Na rok 2024/2025

Zarządzenie nr 01/03/2024 Rektora Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie Zasad Programu Erasmus+ dotyczących organizowania wyjazdów finansowanych z umów finansowych Programu Erasmus+

 1. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki (długoterminowe) w roku akademickim 2024/2025
 2. Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2024/2025
 3. Zasady rekrutacji studentów na studia oraz praktyki w ramach programu ERASMUS+, w roku akademickim 2024/2025
 4. Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich i pracowników w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2024/2025
 5. Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów na rok akademicki 2024/2025
 6. Zasady finansowania i wypłaty stypendium dla nauczycieli akademickich (STA) i (STT) oraz pracowników w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2024/2025
 7. Zasady rekrutacji studentów na studia zagraniczne oraz praktyki zagraniczne krótkoterminowe 5-30 dni z modułem wirtualnym w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2024/2025
 8. Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników poza Unię Europejską w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2024/2025 z finansowaniem KA171 2022 i KA171 2023 i 2024.

Na rok 2023/2024 po 04.05.2023.

Zarządzenie nr 01/05/2023 Rektora Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych z dnia 4 maja 2023 roku w sprawie Zasad Programu Erasmus+ dotyczących organizowania wyjazdów finansowanych z umów finansowych Programu Erasmus+

 1. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki (długoterminowe) w roku akademickim 2023/2024
 2. Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2023/2024
 3. Zasady rekrutacji studentów na studia oraz praktyki w ramach programu ERASMUS+, w roku akademickim 2023/2024
 4. Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich i pracowników w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2023/2024
 5. Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów na rok akademicki 2023/2024
 6. Zasady finansowania i wypłaty stypendium dla nauczycieli akademickich (STA) i (STT) oraz pracowników w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2023/2024
 7. Zasady rekrutacji studentów na studia zagraniczne oraz praktyki zagraniczne krótkoterminowe 5-30 dni z modułem wirtualnym w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2023/2024
 8. Zarządzenie nr 01/10/2023 Rektora Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych z dnia 3 października 2023 roku w sprawie Zasad rekrutacji i realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników poza Unię Europejską w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024

  Zarządzenie nr 01/12/2023 Rektora Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie aktualizacji Zasad Programu Erasmus+ dotyczących organizowania wyjazdów finansowanych z projektu Erasmus+ KA131 2022 realizujących wyjazdy KA131 w roku akademickim 2023/2024

Na rok 2023/2024

Zarządzenie nr 02/02/2023 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie Zasad Programu Erasmus+ dotyczących organizowania wyjazdów finansowanych z umów finansowych Programu Erasmus+

 1. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki (długoterminowe) w roku akademickim 2023/2024
 2. Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2023/2024
 3. Zasady rekrutacji studentów na studia oraz praktyki w ramach programu ERASMUS+, w roku akademickim 2023/2024
 4. Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich i pracowników w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2023/2024
 5. Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów na rok akademicki 2023/2024
 6. Zasady finansowania i wypłaty stypendium dla nauczycieli akademickich (STA) i (STT) oraz pracowników w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2023/2024
 7. Zasady rekrutacji studentów na studia zagraniczne oraz praktyki zagraniczne krótkoterminowe 5-30 dni z modułem wirtualnym w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2023/2024

Na rok 2022/2023 po 01.07.2022.

Zarządzenie nr 02/07/2022 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie Zasad Programu Erasmus+ dotyczących organizowania wyjazdów finansowanych z umów finansowych Programu Erasmus+

Zarządzenie nr 01/09/2022 rozszerzające definicję studenta z mniejszymi szansami

Zarządzenie nr 02/09/2022 rozszerzające definicję studenta z mniejszymi szansami

Zarządzenie nr 01/12/2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie Zasad rekrutacji studentów na studia zagraniczne oraz praktyki zagraniczne krótkoterminowe 5-30 dni z modułem wirtualnym w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2022/2023

Zasady rekrutacji studentów na studia zagraniczne oraz praktyki zagraniczne krótkoterminowe 5-30 dni z modułem wirtualnym w ramach Programu ERASMUS+, w roku akademickim 2022/2023

 1. Zasady finansowania na rok akademicki 2022/2023 studentów i pracowników
 2. Zasady rekrutacji studentów i pracowników
 3. Zasady realizacji wyjazdów studentów i pracowników
 4. Zarządzenie Rektora WSNS z dnia 01 lipca 2022 roku

Na rok 2022/2023

Zarządzenie nr 02/05/2022 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie Zasad Programu Erasmus+ dotyczących organizowania wyjazdów finansowanych z umów finansowych Programu Erasmus+

 1. Zasady finansowania na rok akademicki 2022/2023 studentów i pracowników
 2. Zasady rekrutacji studentów i pracowników
 3. Zasady realizacji wyjazdów studentów i pracowników
 4. Zarządzenie Rektora WSNS z dnia 10 maja 2022 roku

Na rok 2021/2022

Zarządzenie nr 01/06/2021 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie Zasad Programu Erasmus+ dotyczących organizowania wyjazdów finansowanych z umów finansowych Programu Erasmus+

 1. Zasady finansowania na rok akademicki 2021/2022 studentów i pracowników
 2. Zasady rekrutacji studentów i pracowników
 3. Zasady realizacji wyjazdów studentów i pracowników
 4. Wzór podania do dziekana na wyjazd na praktyki
 5. Zarządzenie Rektora WSNS z dnia 24.06.2021
 6. Umowa dot. wyjazdu na praktyki
 7. Podanie do dziekana – Studia

Na rok 2020/2021

Logo Erasmus

Erasmus finansowanie