Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

ERASMUS+ krok po kroku studia

PRZED WYJAZDEM

1. Wybierz z naszej listy uczelnię, na której zamierzasz studiować. Jeśli chciałbyś studiować na uczelni spoza listy naszych partnerów, możesz wybrać dowolną, która bierze udział w programie Erasmus+.
2. Możesz zawnioskować o test językow OLS oraz darmowy kurs języka angielskiego lub innego, nie stresuj się, to nie jest kryterium kwalifikacji, a dodatkowa pomoc.
3. Sprawdź, czy wybrana uczelnia oferuje przedmioty, które odpowiadają Twojemu kierunkowi studiów. Jeżeli uczelnia proponuje podobne przedmioty na swoich kierunkach, aplikuj wysyłając maila z informacją dokąd chcesz jechać na
4. Wejdź na stronę internetową uczelni, na której chcesz studiować i zgromadź informacje na temat warunków studiowania, przedmiotów, kalendarza akademickiego oraz ewentualnego zakwaterowania.
5. Nie przekrocz żadnych terminów wysyłania niezbędnych dokumentów.
6. O zakwalifikowaniu do programu Erasmus+ zostaniesz poinformowany drogą mailową, kiedy pracownik uczelnianego biura Erasmus+ wyśle Twoją oficjalną nominację do uczelni którą wybrałeś zgodnie z zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów (dokumenty do pobrania)
7. Zgłoś się do dziekanatu z podaniem do dziekana którego wzór znajdziesz w dziale Dokumenty do pobrania.
8. Pobierz listę przedmiotów dostępnych w danym semestrze na uczelni przyjmującej Cię zagranicą oraz listę przedmiotów, które powinieneś zaliczyć w semestrze podczas Twojego wyjazdu. Skonsultuj z dziekanem Twojego kierunku i ustal które przedmioty powinieneś zdawać zagranicą. Jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu Learning Agreement skontaktuj się z biurem Erasmus+ Upewnij się, aby wybrać przedmioty, które najbardziej korespondują z przedmiotami na Twojej uczelni.
9. Po doborze odpowiednich przedmiotów i ich zaakceptowaniu przez dziekana musisz stworzyć swoje ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA), która jest umową określającą czas trwania wyjazdu oraz przedmioty, które zaliczysz na zagranicznej uczelni. Pracownicy biura Erasmus+ służą pomocą przy tworzeniu OLA.

*Jeśli są jakieś przedmioty, których odpowiedników nie mogłeś odnaleźć na uczelni zagranicą, a muszą być zdane w Polsce skontaktuj się z ich wykładowcami i przedyskutuj warunki zaliczenia w indywidualnym trybie, tak jak zostało to opisane w formularzu Podanie do dziekana.

JAK STWORZYĆ ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA) na www.learning-agreement.eu

10. Przed stworzeniem Learning Agreement online na powyższej platformie, skontaktuj się z biurem Erasmus+ i poinformuj że uzgodniono z Dziekan listę przedmiotów w kraju i zagranicą.
11. Podpis pod Learning Agreement w roku 2021/22 może być w formie papierowej lub elektronicznej przez platformę. W kolejnych latach obowiązuje wyłącznie wersja elektroniczna I podpis elektroniczny przez platformę.
12. Po uzyskaniu potwierdzenia z biura Erasmus+, że Twoje OLA jest prawidłowe wyślij je w pdfie do swojego dziekana (WSKAZANE) lub umów się na spotkanie i przynieś wydrukowany egzemplarz. Poproś dziekana o podpis w miejscu: „Responsible person at the sending institution” na stronie 2
13. Po uzyskaniu podpisu dziekana na Twoim OLA, przyślij nam kopię/ skan dokumentu, a drugą kopię / skan prześlij do uczelni przyjmującej zagranicą.
14. Prześlij drogą mailową do swojego dziekana wypełniony i podpisany dokument: „Podanie do dziekana” z działu Dokumenty do Pobrania.
15. Zdobądź podpis dziekana na tym dokumencie i prześlij skan podpisanego dokumentu na:
16. Na miesiąc przed Twoim wyjazdem zostanie wygenerowana umowa finansową (w 2 egzemplarzach), którą otrzymasz z biura Erasmus+ która po podpisaniu przez obie strony musi być dostarczona do biura Erasmus+ w oryginale.
17. Wypełnij obowiązkowy test językowy na platformie OLS przed wyjazdem (na adres mailowy dostaniesz wezwanie do jego wypełnienia). Po powrocie także będziesz mógł wypełnić taki test i porównać jakie zrobiłeś/aś postępy.
18. Upewnij się, że wszystkie formalności zostały dopełnione (kontakt: biuro Erasmus, dziekan, wymagania uczelni partnerskiej) zgodnie z niniejszym poradnikiem Step by Step.
19. Dowiedź się o warunkach zakwaterowania na uczelni przyjmującej. Jeśli uczelnia gwarantuje akademik, skontaktuj się z ich biurem Erasmus+. Jeśli nie, poszukaj zakwaterowania w prywatnych mieszkaniach korzystając z zaufanych stron.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wybór zakwaterowania. Biuro Eramsus+ może sporządzić dokument z prośbą o pomoc do innych uczelni dysponujących akademikami w okolicy.

20. Pamiętaj o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego:
• Jeśli jesteś studentem WSNS i pochodzisz z Polski – uzyskaj EKUZ
• Jeśli jesteś studentem WSNS i posiadasz inne obywatelstwo, koniecznie zaopatrz się w kartę EKUZ / ubezpieczenie NFZ (więcej informacji na https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/)
21. Pamiętaj o zdobyciu uniwersalnej legitymacji studenckiej, która będzie ważna w każdym kraju Unii Europejskiej, np. ISEC / Euro 26
22. Pamiętaj, aby otworzyć rachunek w Euro na swoim koncie bankowym, ponieważ stypendium Erasmus+ jest przelewane na Twój rachunek w walucie Euro, i szkoda marnować pieniądze na przewalutowania.
23. Stawki na wyjazdy studentów na studia (SMS) i praktyki są dostępne w dziale Dokumenty do pobrania- zasady finansowania wyjazdów studentów.
24. Pamiętaj, że otrzymasz 70% stypendium Erasmus+ przed Twoim wyjazdem, a pozostała reszta (30%)trafia na Twoje konto po powrocie do kraju i dostarczeniu przez Ciebie wszystkich dokumentów potwierdzających ostateczny czas trwania studiów zagranicą (Transcript of Records, Potwiedzenie pobytu, test OLS, itp.).
25. Jeśli złożyłeś wniosek o stypendium socjalne masz prawo do zwiększonego stypendium Erasmus. Więcej informacji.

PODCZAS TWOJEGO POBYTU

1. Może się zdarzyć, że nie wszystkie wybrane przez Ciebie przedmioty będą dostępne na uczelni zagranicą. W takim przypadku udaj się do biura Erasmus+ w uczelni przyjmującej w celu ustalenia ewentualnych zmian: Changes to the Learning Agreament, strona 3 w OLA i zgłoś taki przypadek do dziekanowi oraz koordynatorowi Erasmus+ w Polsce. Na dokonanie zmian masz 2 tygodnie po rozpoczęciu roku akademickiego. Po tym terminie zmiany mogą (nie muszą) być niemożliwe. W celu ustalenia zamienników przedmiotów skonsultuj się ze swoim dziekanem, prześlij mu nowe przedmioty, które zostały uruchomione i poinformuj biuro Erasmus+ o takiej sytuacji. Poczekaj na decyzję dziekana w sprawie zamiany przedmiotów.
2. Po zatwierdzeniu zamiennych przedmiotów przez dziekana wprowadź zmiany do swojej OLA na https://www.learning-agreement.eu/
3. Po wpisaniu zamiennych przedmiotów i podpisaniu przez Ciebie dokumentu: Changes to the Learning Agreement, poinformuj nas mailowo o zmianie dokumentu w systemie. Poczekaj na nasze potwierdzenie i sprawdzenie statusu Twojego dokumentu.
4. Po uzyskaniu potwierdzenia od naszego biura Erasmus+ wyślij swoje zaktualizowane OLA w pdfie do swojego dziekana, poproś o podpis w miejscu „Responsible person at the sending institution” na stronie 4.
5. Po uzyskaniu podpisu dziekana prześlij nam skan dokumentu, a drugą kopie prześlij swojej uczelni przyjmującej zagranicą.
6. Poproś uczelnię przyjmującą o podpisanie Twoich zmian i przesłanie Ci skanu dokumentu z podpisem.
7. Po uyskaniu wszystkich podpisów: Twojego, dziekana i uczelni przyjmującej, prześlij do nas mailem plik OLA w pdfie.
8. Spróbuj znaleźć znajomych korzystając z różnych grup na Facebooku, np. Erasmus students in …(nazwa miasta, w którym jesteś) lub Foreigners in…., a także innych stron internetowych, np. ESN. Jeśli Twoja uczelnia przyjmująca, lub inna w okolicy organizuje warsztaty i tzw. Orientation Week czynnie bierz w nich udział. Szukaj informacji o programach Buddy na uczelniach przyjmujących.
9. Przed powrotem do kraju, powinieneś uzyskać od uczelni przyjmującej zagranicą następujące dokumenty:
• TRANSCRIPT OF RECORDS (wykaz zaliczeń) jeżeli TR zawiera daty, to poniższy document nie jest konieczny.
• CONFIRMATION OF STAY – zaświadczenie przedstawiające daty, kiedy studiowałeś na uczelni partnerskiej (daty powinny być zgodne z datami na Twojej umowie finansowej.

PO POWROCIE

W ciągu dwóch tygodni od powrotu do Polski musisz przesłać do biura Erasmus+ drogą mailową następujące dokumenty:
• TRANSCRIPT OF RECORDS
• CONFIRMATION OF STAY
• LEARNING AGREEMENT: część „Changes to the Learning Agreement” – ze wszystkimi niezbędnymi podpisami
• ANKIETĘ STUDENTA , którą wypełniasz online, link do ankiety otrzymasz na adres e-mail, podany we wniosku dla kandydatów na studia zagraniczne.
• TEST JĘZYKOWY, który wypełniasz na platformie OLS.
• Udajesz się do dziekanatu i zanosisz w formie papierowej lub wysyłasz mailem (WSKAZANE) kopie swojego TRRANSCRIPT OF RECORDS lub LEARNING AGREEMENT z prośbą o zaliczenie i uznanie studiów zagranicznych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie (Instrukcje dla pracownika dziekanatu znajdują się na drugiej stronie Podania do Dziekana.

*Upewnij się, że zarówno biuro programu Erasmus+, jak i dziekanat Twojego wydziału otrzymają Twój wykaz zaliczeń, nazwę uczelni, w której byłeś, kursy wraz z punktami ECTS, końcowe oceny i dokładne daty wyjazdu w ramach programu Erasmus + muszą zostać wprowadzone przez dziekanat do wewnętrznego systemu w celu późniejszego uznania ich i wydrukowania w suplemencie do dyplomu. Instrukcje dla dziakanatu, jak to zrobić znajdują się na ostatniej stronie „Podania do dziekana”.

Logo Erasmus

Erasmus finansowanie