Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

W sobotę - 7 października, odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/24, w naszej Akademii Nauk Społecznych i Medycznych.

Immatrykulacja nowych studentów, włączyła ich do grona akademickiego 🎓

Bardzo się cieszymy z licznej obecności studentów, wykładowców i gości!

W naszej Uczelni gościliśmy m. in.: Ministra Edukacji i Nauki prof. dr. hab. Przemysława Czarnka, który wygłosił wykład inauguracyjny, o tym jak przejść od pedagogiki wstydu do pedagogiki dumy.

Gościliśmy również JE Arcybiskupa Ks. prof. dr. hab. Stanisława Budzika, Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego, reprezentanta Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka - Annę Augustyniak oraz JM Prorektora KUL prof. dr. hab. Adama Zadrogę i wielu innych przedstawicieli władz lokalnych.

🏅Nasza Rektor dr Emilia Żerel, prof. ANSiM otrzymała Dyplom Uznania z rąk Wojewody Lubelskiego.

🏅Nasza kadra zarządzająca i najlepsi wykładowcy ANSiM, zostali wyróżnieni i otrzymali statuetki, które wręczał Minister Edukacji i Nauki.

Natomiast najlepsi studenci uzyskali nagrody finansowe, które również wręczał Minister.

❗️Uczelnia otrzymała 100 punktów za Zeszyty Naukowe ANSiM!

Inaugurację umilił koncert Zespołu ,,Boskie Stopy", a zwieńczeniem uroczystości był bankiet 🧡

ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS
ANSIM WSNS